Duisenberg-regeling


Als eerste de opmerking dat de Duisenberg-regeling de suggestie kan wekken dat het heel wat voorstelt. In het verleden was de Duisenberg-regeling alleen op aandelenlease gedupeerden van Dexia van toepassing, echter wil Aegon haar klanten tegemoet komen door de Duisenberg-regeling aan te bieden. De Duisenberg-regeling wordt in de media veelal bekritiseerd en men raadt gedupeerden dan ook uitdrukkelijk aan om een procedure op te starten.

Bij de Duisenberg-regeling is slechts sprake van het volgende:

 • U krijgt slechts een korting op uw restschuld.
 • U raakt uw inleg, die vaak toch op kan lopen tot enkele duizenden euro’s of zelfs tientallen duizenden euro’s, definitief kwijt als u de Duisenberg-regeling accepteert.
Juridico adviseert u dan ook om de Duisenberg-regeling niet te accepteren en een gerechtelijke procedure op te starten. Dit gezien de gunstige rechtsspraak die er ligt op het gebied van de vernietiging van aandelenlease contracten.

U kunt variërend van 100% tot rond de 75% van uw inleg terugkrijgen. En uw restschuld kan of terugbetaald of kwijtgescholden worden.Wie komt in aanmerking voor de Duisenberg-regeling?


 • Uw effectenlease-overeenkomst met Dexia moet beëindigd zijn na 1 januari 1997 of nog lopende zijn.
 • Heeft u een Dexia-aanbod geaccepteerd? Ondanks dit kunt in aanmerking komen voor de regeling.
 • Deze regeling geldt niet voor mensen met een depotconstructie (uw maandelijkse inleg werd betaald via een beleggingsrekening), minderjarigen en niet-ingezetenen van Nederland.
 • Heeft u een procedure gevoerd tegen Dexia, hetgeen heeft geleid tot een onherroepelijke uitspraak? Dan komt u niet in aanmerking.
 • U moet aan al uw betalingsverplichtingen hebben voldaan. Heeft u dat niet? Dexia biedt klanten nog de mogelijkheid om aan al hun betalingsverplichtingen te voldoen. In dit geval scheldt Dexia eventuele rente- en incassokosten kwijt.

Eega-regeling


 • Uw partner/echtgenoot moet het contract niet mede-ondertekend hebben.
 • Uw partner/echtgenoot die het contract niet mede-ondertekend heeft moet binnen driëenhalf jaar na afsluiten van het contract een vernietigingsbrief aan Dexia (voorheen Legiolease, Bank Labouchere) hebben verstuurd met het verzoek het contract van echtgenoot/partner ongedaan te maken wegens het niet mede-ondertekenen van het contract.
 • U moet uw huwelijk of geregistreerd partnerschap aantonen door een uittreksel van het GBA.

Overzicht producten


 • Producten die na einde looptijd met een restschuld kunnen eindigen.
 • Garantie- of aflossingsproducten (producten die na einde looptijd niet met een restschuld kunnen eindigen). Bij een aflossingsproduct wordt gedurende de looptijd van de effectenlease-overeenkomst de gehele hoofdsom afgelost. Een garantieproduct is een effectenlease-overeenkomst waarbij sprake is van een gegarandeerde uitbetaling welke contractueel is vastgelegd.
 • Producten die geen effectenlease betreffen en niet in aanmerking komen. Indien wordt verwezen naar een naam waaronder een Effectenlease-overeenkomst aan de Contractant is aangeboden, wordt daaronder begrepen alle Effectenlease-overeenkomsten die onder die naam aan de Contractant zijn aangeboden, ongeacht of hier een toevoeging zoals bijvoorbeeld"met herbelegging", "zonder belegging", "Storting", "Plus", "Vooruitbetaling", "I" of "II" aan is toegevoegd. Wilt u meer weten over de Duisenberg-regeling of zien waar u volgens de Duisenberg-regeling recht op hebt? www.dexialease.nl