Belastingrecht


Voor het belastingrecht geldt dat u hier ook bezwaar en beroep in kunt stellen tegen een beschikking. Op een aantal afwijkingen na lijkt de bezwaar en beroepprocedure veel op dezelfde procedure in het bestuursrecht. Juridico is bevoegd om u hier te vertegenwoordigen.

Algemeen Belastingrecht


Hier valt in feite al het belastingrecht onder, zoals loonbelasting, inkomstenbelasting, omzetbelasting etcetera. Wilt u weten of Juridico kennis heeft van bepaalde belastingrechtelijke aangelegenheden, stel ons dan een vraag.

Successiewet


De belasting die betaald dient te worden ingeval van schenkingen en erfenissen, de hoogte hiervan, de vrijstellingen etcetera.

Belastingen Rechtsverkeer


Dit is de overdrachtsbelasting bij onroerende zaken.