Aandelenlease


Wat is aandelenlease?

Aandelenlease is huurkoop. Dit houdt in dat u wel eigenaar bent van de aandelen, echter behoudt de wederpartij zich het eigendom voor door middel van een eigendomsvoorbehoud. Wanneer u dan één of meerdere termijnen niet betaald heeft de wederpartij op grond van het eigendomsvoorbehoud de aandelen te verkopen. Op deze wijze is de overeenkomst dan eenzijdig beëindigd.

Er zijn verschillende soorten aandelenlease producten, namelijk:

  • Producten die na einde van de looptijd met een restschuld kunnen eindigen.
  • Garantie- of aflossingsproducten, deze producten kunnen na einde van de looptijd niet met een restschuld eindigen.
Onder het kopje van ‘Duisenberg-regeling’ kunt u terugvinden welke producten tot welk aandelenlease product behoort.

Heeft u een product die na einde van de looptijd kan eindigen met een restschuld. In dit geval zijn de aandelen niet gekocht van uw eenmalige storting of maandelijkse termijnen gedurende de looptijd. Hetgeen u heeft betaald is slechts rente over een krediet waarmee de aandelen zijn gekocht. Dit krediet is geregistreerd bij het BKR te Tiel. Doordat de meeste van de aandelen op het hoogtepunt zijn gekocht is de waarde van de aandelen aanzienlijk gedaald.

Wordt het contract beëindigd of is de looptijd voltooid, dan worden de aandelen verkocht tegen de dan geldende marktwaarde, die over het algemeen veel lager is dan de aankoopwaarde. Van de opbrengst wordt het krediet waarmee de aandelen zijn gekocht ingelost. Door de daling van de aandelen zal het resultaat negatief zijn. U heeft een restschuld die u moet voldoen aan de bank. U bent uw inleg kwijt en u heeft een restschuld.

Behoort uw product tot de garantie- of aflossingsproducten. Dan heeft u gedurende de looptijd zowel de aflossing van het krediet, waarmee de aandelen zijn gekocht, als rente over dit krediet betaald. Dit product kan niet eindigen met een restschuld, maar u bent wel uw inleg kwijt. De looptijd van deze producten zijn over het algemeen opgedeeld in een minimum en maximum looptijd.
Meestal is deze minimum looptijd 60 maanden. Deze termijn wordt ook hier herkend aan de periode waarbinnen men bij beëindiging van de overeenkomst een boete moet betalen. Deze boete bestaat uit het betalen van 50% over de resterende termijnen tot en met de 60ste maand. Na de 60 maanden kan men zonder boete de overeenkomst beëindigen. De maximum looptijd is dan 120, 180 of 240 maanden. Bij beëindiging van de overeenkomst voor het einde looptijd kan een restschuld opleveren.
Dit gebeurd wanneer het aankoop bedrag van de aandelen hoger is dan de verkoopwaarde van de aandelen. Het krediet moet worden betaald met deze ‘verkoopwaarde’ de opbrengst. Door de daling van de aandelen is de opbrengst te laag om het krediet in te kunnen lossen. Er is dan een schuld ontstaan, die in deze ook wel de ‘restschuld’ wordt genoemd.

De aandelenlease producten zijn niet alleen van Dexia. Ook de voormalige eigenaar van Bank Labouchere, Aegon, heeft meerdere van deze producten waaronder de Vliegwielen en Boxsparen etc. Deze producten lijken veel op de contracten van Dexia. Maar dat kan ook niet anders, want ze komen bij hetzelfde moederbedrijf vandaan.

Ook heeft Spaarbeleg nog een soort aandelenlease contracten. De Sprintplannen, hier werken wij op dit moment mee. Er zijn nog wel meer soorten, zoals het Koersplan. Bij het Sprintplan is er geen sprake van huurkoop. De participaties in de verschillende indexen SP 500, Euronext top 100 of top 50, Nikkei 225 etc. worden gehouden in een beheerstichting van Aegon.
Bij deze contracten worden voornamelijk de argumenten dwaling en schending van de zorgplicht gebruikt. Deze zaken worden veelal gevoerd bij rechtbank Utrecht, hetgeen in ieder geval is aan te raden boven rechtbank Almelo. Hier is de kans groot dat de rechter ‘vreemde’ uitspraken doet in de aandelenlease zaken. Veel klanten zijn door Spaarbeleg benaderd middels ‘cold calling’, namelijk zonder toestemming de potentiële klanten opbellen met als doel iets ‘verkopen’ of een afspraak te maken met een ‘verkopende’ adviseur. Er geld een verbod op ‘cold calling’ hetgeen een onrechtmatige daad oplevert. Dit geld overigens ook voor de zaken van Dexia en Aegon.
Uit de verschillende verstrekte informatiestukken valt niet eenvoudig op te maken dat er sprake is van beleggen met geleend geld. Men moet hiervoor drie verschillende denkstappen maken om eventueel de conclusie te kunnen trekken dat er sprake is van een belegging met geleend geld, hetgeen blijkt uit uitspraken van rechtbank Utrecht. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ook bestaat de mogelijkheid dat men een depotconstructie heeft. Hierbij is er vaak sprake van dat men de overwaarde van de woning heeft opgenomen middels een hypotheek. Deze hypotheek heeft men gestort op een beleggingsrekening. Met dit geld werden participaties (bijvoorbeeld Labouchere Global fonds) gekocht. Aan deze beleggingsrekening is een aandelenlease contract gekoppeld.
De maandelijkse inleg wordt betaald vanuit deze beleggingsrekening. Iedere maand worden een x-aantal participaties verkocht ter hoogte van het verschuldigde maandbedrag voor het aandelenlease contract.
Op deze wijze wordt heel veel risico gelopen. Immers men neemt een lening op (de hypotheek) die stort men op een rekening ter aankoop van participaties, die kunnen fluctueren in waarde. Hiermee wordt een aandelenlease contract gefinancierd waarvoor alleen rente wordt betaald over een hoge lening waarmee aandelen worden gekocht. Een hele bizarre constructie!

Verder wordt het nog ongelooflijker als duidelijk is dat Dexia op 3 augustus 2000 eigenaar is geworden van Bank Labouchere (ook eigenaar van de handelsnaam Legio Lease). Dexia heeft zelf als eigenaar van Bank Labouchere veel overeenkomsten en verlengingsovereenkomsten afgesloten. Frappant in dit hele verhaal is dat Dexia stelt niet te weten dat er sprake is van huurkoop. Handig om te weten is dat huurkoop in feite een vorm is van koop op afbetaling.
Dit terwijl in de algemene voorwaarden behorende bij de aandelenlease contracten, die door Dexia gebruikt worden, meerdere verwijzingen staan naar artikel 7A:1576e BW. Dit artikel gaat over koop op afbetaling. Dus hoe bedoelt Dexia, ze weten niet dat er sprake is van koop op afbetaling? Ze verwijzen er zelf naar. Dit gebeurd niet alleen in algemene voorwaarden, maar ook in tal van eindafrekeningen. Voorts is het opmerkelijk dat Dexia de aandelenlease contracten aanmeldde bij het BKR te Tiel. Hierbij had Dexia de gelegenheid om te kiezen uit 16 verschillende kredietsoorten.
Echter maakt Dexia uit eigen beweging de keuze voor de omschrijving HK, hetgeen blijkt uit een schrijven van het BKR. Voorts is er nog een punt namelijk dat Dexia Aegon de voormalige eigenaar van Bank Labouchere heeft gedagvaard. Deze dagvaarding is betekend op 2 december 2002 bij Aegon. Uit een tussenvonnis in deze zaak (rechtbank Amsterdam 3 november 2004, 258586 / HA ZA 03-210) blijkt dat Dexia voorafgaande aan deze dagvaarding (en men mag aannemen dat dit een geruime tijd is) op de hoogte is van (zie punt 2 tussenvonnis):
  1. de mogelijkheid van een conflict tussen Labouchere N.V. en haar cliënten op grond van het eegalease argument (één van beide echtelieden heeft niet meegtekend).
  2. het feit dat Labouchere N.V. geen uitvoering gaf aan verplichtingen tot het inwinnen van i nlichtingen met betrekking tot haar cliënten.
  3. het feit dat ten tijde van de transactie het ontstaan van een conflict tussen Labouchere N.V. en haar cliënten met betrekking tot de door Labouchere N.V. gebruikte advertenties, brochures en overig voorlichtingsmateriaal reeds aannemelijk was.
  4. de gebreken in Laboucheres administratieve organisatie en interne controle, zoals aangeduid in het als produktie 12 bij de dagvaarding in het geding gebrachte onderzoeksrapport van de Autoriteit-FM.