Strafrecht


Het strafrecht is van toepassing, indien er strafbare feiten worden gepleegd. Dit een diefstal zijn, mishandeling, maar ook rijden onder invloed valt hieronder. Indien u voor de strafrechter dient te verschijnen is Juridico niet bevoegd om u te vertegenwoordigen. Echter, ziet u af van vertegenwoordiging, dan kan Juridico u wel advies geven. Juridico is namelijk niet alleen op de hoogte van het materiële strafrecht (welke feiten strafbaar zijn, de strafuitsluitingsgronden etcetera), maar ook van het strafprocesrecht (welke formele regels gehanteerd dienen te worden, wanneer u niet verplicht bent om te spreken (cautieplicht) etcetera).

Tevens is het ook mogelijk dat er in het bestuursrecht ( zoals in het sociale zekerheidsrecht, WWB, WW etcetera) sancties opgelegd worden met een strafrechterlijk karakter. In dergelijke gevallen doet u er goed aan om advies in te winnen, aangezien onder andere de sociale recherche ( in geval van sociale bijstand) zich veelal niet aan de wet houden. U wordt bijvoorbeeld uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek blijkt ineens een verhoor te zijn, terwijl uit feiten of omstandigheden niet eens een redelijk vermoeden van schuld bestond bij de desbetreffende rechercheurs. In een dergelijk geval hadden zij u niet eens mogen verhoren.

Denkt u dat u onrecht wordt aangedaan? Wacht niet te lang en stel uw vraag aan Juridico.