Bestuursrecht


Opmerking verdient hier alvast dat u als belanghebbende in het bestuursrecht, ingeval u in bezwaar en beroep gaat nooit in de proceskosten kunt worden veroordeeld. Juridico is bevoegd om u bij te staan in uw bezwaar en beroep procedure. Een advies is om niet te lang te wachten om hulp in te schakelen. Hierdoor kunt u uw zelf veel schade berokkenen. Het is goedkoper om zelf uw bezwaar en beroep procedure te voeren, echter kunt u door uw onwetendheid van het Nederlandse recht veel op het spel zetten. Om dit te voorkomen kunt u Juridico inschakelen tegen het uurtarief of u kunt eventueel een prijsafspraak maken.

Algemeen bestuursrecht


Onder het bestuursrecht valt heel veel, echter heeft het allemaal te maken beslissingen van een bestuursorgaan. Dit kan gaan over het milieu, bouwvergunningen, huursubsidie, andere subsidies. Het gaat in feite over het doen en laten van de verschillende bestuursorganen, waar beslissingen aan moeten voldoen, wanneer iemand waar recht op heeft, de mogelijkheden tot bezwaar en beroep worden geregeld. Het sociale zekerheidsrecht is tevens bestuursrecht en geschillen hierover dienen, nadat men bezwaar heeft aangetekend bij de juiste instantie, voorgelegd te worden aan de administratieve rechter.

Staatsrecht


Hier gaat het over grondrechten uit de Grondwet, het Statuut en verdagen en nog het één en ander dat met het bestuur van een staat te maken heeft.

Sociale zekerheidsrecht


Hier gaat het over het recht betreffende de sociale verzekeringen, zoals WW, WAO, AOW, WAZ, WAjong, WWB, etcetera.