6. Werkwijze Juridico


Vraag 16

Als ik post door stuur naar Juridico ontvang ik dan een ontvangstbevestiging?


Antwoord 16

Bij ontvangst van post wordt door ons geen ontvangstbevestiging verstuurd. Dit om de kosten zo laag mogelijk te houden. Wij ontvangen zeer veel post per week. Hierdoor is het niet te doen om iedere cliënt een ontvangstbevestiging te sturen.


Vraag 17

Ik heb nieuwe gegevens die van belang zijn voor de zaak. Hoe kan ik deze doorgeven?


Antwoord 17

Het handigst om nieuwe gegevens door te geven is per post of email.


Vraag 18

Hoe kan ik bij Juridico terecht?


Antwoord 18

Bij Juridico kunt u alleen op afspraak terecht. Ook als u al cliënt bent bij Juridico dan kunt u alleen op afspraak terecht, indien dit nodig mocht zijn.


Vraag 19

Ik heb na afloop van de beoordeling toch nog vragen. Hoe kan ik deze stellen?


Antwoord 19

Alles met betrekking tot de werkwijze van Jurdico, juridisch aan te voeren argumenten en de uitleg hierover, de juridische procedure en de gevolgen komen uitvoerig aan bod gedurende het gesprek. Om deze reden is het aanbevelingswaardig om tezamen met uw eventuele levenspartner te komen. Op zich zult u niet vaak een vraag over bovengenoemde zaken hebben. Gebeurt dit toch, dan kunt u uw vraag telefonisch of per email stellen.

Het wordt niet op prijs gesteld, indien u zonder afspraak langskomt met uw opmerkingen of vragen.

Kunt u ons telefonisch moeilijk bereiken, maar wilt u toch snel een antwoord op uw vraag? Dan dient u uw vraag in te spreken op het antwoord apparaat tezamen met uw naam en dossiernummer. Dan wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld.


Vraag 20

Als ik op afspraak kom, is het dan zeker dat ik een gerechtelijke procedure kan starten?


Antwoord 20

Juridico probeert tijdens het telefoongesprek de juiste vragen te stellen om op deze wijze alvast te komen tot een voorlopig oordeel in uw zaak. Alleen als Juridico wat ziet in uw zaak wordt er een afspraak gemaakt. Dit geld ook voor de afspraken die per email gemaakt worden.

Tijdens de afspraak wordt alles nog eens goed doorgenomen. Aan de hand van de beoordeling kan pas definitief beoordeelt worden of u kunt procederen.


Vraag 21

Welke werkwijze hanteert Juridico?


Antwoord 21

Juridico neemt alles van u over met betrekking tot uw contract(en) bij Dexia, Aegon of Spaarbeleg. Alle correspondentie neemt Juridico voor haar rekening. Tevens onderhoudt Juridico de noodzakelijke correspondentie met genoemde bedrijven namens u. En Juridico start zelf een gerechtelijke procedure voor u op. Van alle te nemen stappen ontvangt u bericht. Dit kan bestaan uit een kopie van een verzonden brief of bevestiging dat een brief is verstuurd. Dit hangt af van welke informatie in de brief is opgenomen. Staan hier ook gegevens in van andere cliënten, dan ontvangt u alleen een bevestiging.

Voor de rest blijft u op de hoogte van het laatste nieuws door af en toe de website te raadplegen. Hier kunt u de laatste nieuws uit de media terug vinden of een door Juridico in elkaar gezet stuk waarin het één en ander staat uitgelegd. Dit voorkomt veel onnodige telefoontjes.


Vraag 22

Waarover worden de percentages berekend?


Antwoord 22

De percentages worden alleen berekend wanneer u een procedure wint. Hierbij wordt gesproken over hetgeen voor u bewerkstelligd wordt.
Aanvankelijk werd de Duisenberg-regeling als ondergrens gehanteerd. Echter is hier verandering in gekomen door de uitspraak van Gerechtshof Amsterdam over de verbindend verklaring van de Duisenberg-regeling in januari 2007. Door deze verbindend verklaring moest men als men een gerechtelijke procedure wou aanvangen tegen Dexia, dan moest men via een opt-out verklaring afstand doen van deze Duisenberg-regeling. Om deze reden hanteren wij de Duisenberg-regeling niet meer als ondergrens in géén enkele zaak.


Vraag 23

Wanneer worden de percentages berekend?


Antwoord 23

De percentages worden feitelijk door ons berekend op het moment dat er of een schikking is of dat er een vonnis is. Ook als het vonnis nog niet in gezag van gewijsde is gegaan (betekent dat de mogelijkheid van hoger beroep of verzet bij een verstek vonnis nog openstaat) worden door ons de percentages door berekend.


Vraag 24

Wij hebben bericht gekregen dat de openstaande restschuld is gecedeerd (verkoop van een vordering op naam) aan Varde Investments Ltd. te Ierland. Kan dit betekenen dat er nu twee gerechtelijke procedures moeten worden gevoerd?


Antwoord 24

Door de verkoop van de openstaande restschuld aan Varde Investments Ltd. (hierna: Varde) zijn er twee verschillende partijen waar u als aandelenlease gedupeerde van Dexia mee te maken krijgt. Doordat er twee keer juridische actie moet worden ondernomen komen er extra kosten bij. In ieder geval wordt door Juridico in dat geval bij een bedrag van € 650,- in rekening gebracht bij u. Zie voor het overige artikel 16 sub i Algemene Voorwaarden Juridico.


Vraag 25

Wat als de gedaagde partij niet is op komen dagen?


Antwoord 25

In dat geval zal de kantonrechter verstek verlenen aan de gedaagde. In de kantonprocedure zal de rechter ook direct vonnis wijzen overeenkomstig hetgeen door de eisende partij is gevorderd, tenzij dit op de rechter als onrechtmatig overkomt.
De gedaagde kan tegen dit vonnis in verzet gaan vanaf het moment dat deze op de hoogte is geraakt van het vonnis. De termijn hiertoe is vier weken behoudens uitzonderingen.
De verzetprocedure vangt wederom aan met een dagvaarding, welke in dat geval door de gedaagde via een deurwaarder is uitgebracht.

Houd er rekening mee dat Juridico bij een verzetprocedure ook € 650,- extra in rekening brengt bij haar cliënten, doordat Juridico deze verzetprocedure als een tweede gerechtelijke procedure beschouwt. Is het vonnis in de eerste procedure, de procedure waarin verstek aan gedaagde is verleend, positief dan zullen de percentages over het toegewezen bedrag worden berekend en in rekening worden gebracht bij cliënt.


Vraag 26

Doet Juridico het hoger beroep zelf?


Antwoord 26

Juridico doet in sommige gevallen het hoger beroep zelf of in samenwerking met een advocaat van een extern kantoor. In sommige gevallen, afhankelijk van de zaak, wordt de zaak alleen gedaan door een advocaat van een extern kantoor. Veelal zal dit geschiedden tegen een gereduceerd tarief. Echter zal Juridico hier altijd overleg met u over voeren, aangezien de kosten in het hoger beroep voor uw rekening komen.

klik hier om terug te keren naar de onderwerpen