4. De gerechtelijke procedure


Vraag 9

Hoe lang duurt een gerechtelijke procedure betreffende de aandelenlease contracten ongeveer?


Antwoord 9

Een dergelijke gerechtelijke procedure duurt ongeveer anderhalf jaar. Hierbij is de eventuele oponthoud door een eventuele mogelijke schikking, schorsing, opschorting etc. niet meegerekend. Echter kunt u het laatste nieuws over betreffende zaken weer vinden op onze website.


Vraag 10

Waar wordt de procedure gevoerd?


Antwoord 10

In Nederland geldt over het algemeen dat de procedure wordt gevoerd in de woonplaats van gedaagde. Is er sprake van dat er een overeenkomst is afgesloten tussen twee partijen, waarbij de ene partij dat doet voor zijn beroep of bedrijf en tussen een partij die dat niet doet voor zijn beroep of bedrijf (dit wordt een natuurlijk persoon genoemd) dan is de rechter uit het arrondissement waar de natuurlijke persoon woont mede bevoegd.

Juridico zal echter voornamelijk de woonplaats van gedaagde (Dexia, Aegon of Spaarbeleg) aanhouden, tenzij rechtbank Almelo bevoegd is.

Vraag 11

Moet ik ook voor de rechter verschijnen?


Antwoord 11

De procedure zal voornamelijk schriftelijk verlopen. Is het echter zo dat de rechter in uw geval toch iets nader toegelicht wil hebben, dan is het mogelijk dat de rechter u oproept om te verschijnen.

Echter zal dit niet vaak voorkomen.

klik hier om terug te keren naar de onderwerpen