3. Kosten te vorderen op Dexia, Aegon of Spaarbeleg


Vraag 7

Welke kosten kunnen worden verhaald op de tegenpartij?


Antwoord 7

Kosten die op de tegenpartij Dexia of Aegon kunnen worden verhaald zijn de inleg, de gehele restschuld of een groot dele van de restschuld, indien deze betaald is. Is de restschuld nog niet betaald, dan kan je spreken van algehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de restschuld.

Ook is het mogelijk om de wettelijke rente te vorderen over de door u aan Dexia of Aegon betaalde bedragen. Deze varieert per jaar van 4 tot 6% per jaar. Hiervoor kunt u de door u betaalde hypotheekrente in de plaats stellen. Dus als u met uw hypotheek of een deel van de hypotheek de inleg of restschuld heeft gefinancierd.


Vraag 8

Ik heb extra hypotheek opgenomen om de eenmalige inleg van het aandelenlease contract te financieren. Kan ik de gemaakte hypotheekkosten als taxatiekosten, notariskosten en afsluitprovisie en de betaalde rente ook verhalen op de bankinstelling die mij het aandelenlease product heeft aangesmeerd?


Antwoord 8

Alle kosten die u heeft gemaakt om extra hypotheek op te nemen en de door u betaalde rente hierover zullen wij ook in de procedure gaan verhalen op de bankinstelling die u het product heeft aangesmeerd. De reden is omdat u extra kosten heeft gemaakt om extra krediet (hypotheek) te krijgen om daarmee een nog hoger krediet (het geld waarmee de aandelen zijn gekocht) te financieren. De eenmalige inleg was alleen maar rente voor het krediet waarmee de aandelen zijn gekocht.

klik hier om terug te keren naar de onderwerpen