2. Betalingen en stoppen met betalen van het/de contract(en)


Vraag 2

Ik heb in het verleden een eenmalige storting gedaan voor mijn aandelenlease contract, maar nu worden er na verloop van de looptijd maandtermijnen geïncasseerd. Kan ik stoppen met betalen?


Antwoord 2

De looptijd van uw contract is nog niet verstreken als er maandtermijnen geïncasseerd worden van uw rekening. De minimum looptijd is wel verstreken waarvoor de storting gedaan was. Men heeft nagelaten u mee te delen dat er na de minimum looptijd maandtermijnen van uw rekening geïncasseerd zullen worden. Op grond van het contract heeft u de verplichting om de maandtermijnen te voldoen. Echter bent u van plan om een procedure op te starten tegen de bank, dan raad ik u aan om te stoppen met betalen. Dit kunt u doen door een rode kaart om de machtiging in te trekken op te halen bij uw eigen bank en deze het liefst aangetekend met ontvangstbevestiging naar de bank van het aandelenlease contract te sturen. Op deze wijze laat u aan de rechter zien dat u er alles aan wilt doen om de verliezen te beperken. Hier zit echter alleen een ‘maar’ aan. Doordat u stopt met betalen kan de bank u gaan zien als wanbetaler. Hierdoor kan de bank een A-codering achter uw naam laten zetten bij het BKR te Tiel, waar alle kredieten staan geregistreerd. Dit kan problemen opleveren, indien u een lening of hypotheek wil afsluiten, doordat de bank waarbij u het krediet wilt afsluiten u gaat toetsen bij het BKR. De desbetreffende bank krijgt van het BKR door dat u een wanbetaler bent. Er zijn banken die u om die reden geen krediet willen verstrekken, maar er zijn ook banken die wat soepeler zijn en u wel krediet willen verstrekken, maar onder verzwarende omstandigheden. Bent u gedurende anderhalf jaar niet van plan om een krediet af te sluiten, dan kunt u gerust stoppen met betalen, indien u een procedure start tegen de bank.

Bent u wel van plan om een krediet af te sluiten binnen bovengenoemde termijn, dan raad ik u aan om door te gaan met betalen, maar wel onder protest. Dit kunt u doen door de machtiging met de rode kaart in te trekken en via internet bankieren of middels overschrijfkaarten de maandtermijnen te voldoen. Bij de omschrijving vermeldt u behalve het contractnummer het feit dat u onder protest betaald.


Vraag 3

Als ik stop met betalen van de maandtermijnen of ik betaal de restschuld niet, kan dan een deurwaarder of incassokantoor mijn huis leeghalen?


Antwoord 3

In Nederland kan een incassokantoor niet uw huis leeghalen. Hiertoe zijn zij nooit of te nimmer bevoegd. Een deurwaarder is hiertoe wel bevoegd, maar pas na een rechterlijke uitspraak. Een incassokantoor kan u wel sommeren de niet betaalde bedragen te voldoen. Uiteindelijk kan een incassokantoor of de deurwaarder u dagvaarden, zodat de rechter een uitspraak kan doen over de vordering op u. Na de uitspraak is alleen de deurwaarder bevoegd om op grond van de uitspraak beslag onder u te leggen op uw bezittingen.


Vraag 4

Ik heb net een maandtermijn betaald. Kan ik deze terughalen?


Antwoord 4

Deze betaling, ook al is deze automatisch van uw rekening geïncasseerd, dan kunt u deze tot vier weken na incasso terughalen naar uw rekening. Hiertoe kunt u uw bank opdracht geven. Dit wordt ook wel storneren genoemd.


Vraag 5

Ik wil stoppen met betaling van de maandtermijnen, kan dat zomaar?


Antwoord 5

Op grond van de overeenkomst met Dexia, Aegon of Spaarbeleg bent u verplicht om de maandelijkse termijnen te voldoen. Echter, als u een gerechtelijke procedure start via Juridico, dan zullen er juridische argumenten worden ingeroepen tegen Dexia, Aegon of Spaarbeleg. Op grond van deze argumenten wordt het contract vernietigd en/of ontbonden. Hierdoor bestaat de overeenkomst niet meer en heeft u de verplichting niet meer om de maandelijkse termijnen te betalen. Echter reageren Dexia, Aegon en Spaarbeleg niet zoals wettelijk verplicht. Zij geven aan dat zij de vernietiging en/of ontbinding niet accepteren of aanvaarden. Wettelijk gezien kunnen zij alleen onder een vernietiging of ontbinding uit, indien zij deze vernietiging of ontbinding middels de rechter ongeldig laten verklaren. Helaas doen zij dit niet. In plaats hiervan gaan zij u bij niet betaling zien als wanbetaler en laten zij een a-codering achter uw naam vermelden bij het BKR te Tiel. Hierdoor kunt u problemen krijgen als u een nieuwe lening of hypotheek af wilt sluiten of een creditkaart heeft. Die problemen bestaan eruit dat u geen krediet kunt krijgen en als u deze wel kunt krijgen, dan zal dat geschieden tegen een te hoog rendement als extra zekerheid voor de betreffende bank.

In bovengenoemde gevallen kunt u het beste doorgaan met betalen, maar wel de automatische incasso intrekken met de rode kaart die u bij uw bank op kunt halen. U kunt dan zelf iedere maand het geld overmaken per overschrijvingsformulier of internet bankieren. Hierbij geeft u dan uw relatienummer of contractnummers weer met de betreffende termijn en dat de betaling ‘onder protest’ geschied.

Neemt u geen nieuwe lening of hypotheek en heeft u geen creditkaart, dan kunt u de automatische incasso intrekken door middel van de rode kaart die u bij uw bank kunt opvragen. Deze kaart verstuurt u aan:

Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV in Amsterdam, of

Aegon Financiële Diensten B.V., Langemarktstraat 11, 8911 AD te Leeuwarden, of

Spaarbeleg N.V., Nevelgaarde 60, 3436 ZZ te Nieuwegein

Hierop vermeld u uw contractnummer(s), uw bankrekeningnummer waarvan de automatische incasso wordt geïncasseerd en uw overige gevraagde gegevens. De rode kaart dient u aangetekend te versturen. Hierdoor kunt u later namelijk altijd aantonen dat u de rode kaart heeft verstuurd. Dit is ook handig indien de bank (Dexia, Aegon of Spaarbeleg) door gaat met incasseren van uw rekening. Met de rode kaart en het verzendbewijs kunt u dan bij uw eigen bank aantonen dat de incasso onrechtmatig was. U heeft namelijk uw machtiging al ingetrokken. Hierdoor kunt u een algehele blokkade op uw rekening laten zetten voor de betreffende bank. Ook kunt u bij interpay http://www.interpay.nl melding maken van de onrechtmatige incasso.

Bij het voorgaande moet u uiteraard wel rekening houden met een redelijke termijn waarbinnen uw rode kaart verwerkt dient te zijn. Als u 10 dagen aanhoudt, vanaf het moment van ontvangst van de rode kaart, dan is dit wel een redelijke termijn waarbinnen de kaart verwerkt moet zijn.

Vraag 6

Ik ben gestopt met betalen aan Dexia, maar heb nu een BKR notering wat nu?


Antwoord 6

Juridico neemt het deel over de BKR notering aan als onderdeel van de gerechtelijke procedure. Dit doordat de tegenpartij (Dexia, Aegon of Spaarbeleg) degene is die er voor zorg dient te dragen dat de notering bij uw naam verdwijnt. Dit wordt dan ook gevorderd van de tegenpartij.

klik hier om terug te keren naar de onderwerpen